Midtskolens 9. årgang deltager i et projekt sammen med forskellige ungdomsuddannelser. Det kalder vi Tværfaglige Fællesskaber. I år er vores samarbejde med  Midtsjællands Gymnasium Haslev, Køge Handelsskole, Køge Handelsgymnasium og ZBC Haslev/Næstved.

 

Tankegangen bag projektet er, at Midtskolens elever bliver mere bevidst om de muligheder, eleverne har efter 9 klasse mht. ungdomsuddannelser – samt mærke den faglige niveauændring, der kan komme i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

 

Det er ligeledes en målsætning, at Midtskolens lærere og Ungdomsuddannelsernes lærere samarbejder om forskellige temaer – så de opnår indsigt og viden, de kan bruge i arbejdet med elever dels i grundskolen men også på ungdomsuddannelserne.

 

Projektet strækker sig over 5 dage. Lærerne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne har samarbejdet omkring forskellige projekter. Eleverne vælger et tema, som de vil arbejde med og så bliver undervisningen tilrettelagt sådan, at eleverne har 2 dage Midtskolens afdelinger på folkeskoleniveau og 3 dage på en ungdomsuddannelse svarende til det faglige niveau, der er der.

 

Forløbet starter i uge 36, 2017 (mandag, tirsdag + onsdag, torsdag og fredag)